Община Стара Загора провежда проучване сред гражданите за нагласите и желанията за развитие на града и селата

Размер на шрифта: A A A
Община Стара Загора провежда проучване сред гражданите за нагласите и желанията за развитие на града и селата

Община Стара Загора започна провеждане на онлайн анкета за нагласите, очакванията и намеренията на всички граждани и заинтересованите страни, имащи отношение към развитието на града и селата.

От местната администрация допълват, че за да бъдат обхванати и граждани, които не използват интернет, ще има анкетьори, които ще обхождат града и малките населени места. Те ще предлагат в писмен вид анкетата, която да бъде попълвана от желаещите.

Получените резултати ще бъдат използвани при подготовката на Плана за интегрирано развитие на Община Стара Загора за периода 2021 – 2027 г.

„Вашето участие в изработването му ще добави нови идеи и виждания, ще гарантира реалистичност и публичност“, призовават организаторите.

Анкетата може да бъде попълнена тук-  http://estatsurvey.com/index.php/928342?lang=bg

Автор: Павлина Дудева
Към всички новини
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали