Община Стара Загора ще преброи бездомните кучета наесен

Размер на шрифта: A A A
Община Стара Загора ще преброи бездомните кучета наесен

Ще се сформират два екипа, приемат и доброволци от организации в защита на животните, срокът е до 19 юли

 

Община Стара Загора започва да набира хора, които да извършат преброяване на безстопанствените кучета на територията на всички населени места в общината. Това ще се случи за втори път. Самото преброяване се извършва в периода март-юни или септември-ноември веднъж на две години. Сегашното преброяване е предвидено за септември-ноември 2024 г., уточни Пламен Йорданов, началник на отдел „Екология, озеленяване и гори“.

Тази дейност е в изпълнение на Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Република България и за процедури по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, както и по Програмата за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Стара Загора.

Преброителите трябва да отговарят на определени минимални изисквания - опит в областта на статистиката или ветеринарната медицина.

При липса на кандидати за преброители ще се приемат и студенти, които следват в специалности в областта на ветеринарната медицина и статистиката, като те ще трябва да представят уверение от съответното висше учебно заведение

За преброяването са необходими четирима души, които ще сформират два екипа - един за територията на град Стара Загора и втори за останалите населени места в общината. Техническото и материално обезпечаване по преброяването ще бъде за сметка на Община Стара Загора.

Към двата екипа могат да се включат доброволно и представители на организации за защита на животните

Срокът за подаване на документи е до 19 юли 2024 г. в стая 606 на шестия етаж в сградата на Общинска администрация - Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107.

Необходимите документи са: заявление за участие в свободен текст, диплома за завършено подходящо образование според условията в Наредба № 4, друг документ, удостоверяващ опит в областта на статистиката и ветеринарната медицина, копие на документ за самоличност и уверение от ВУЗ, ако кандидатите са студенти.

Конкретните условия и методика на преброяването, както и допълнителна информация, може да се получи на следните интернет адреси:

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=45115AECD06C1355FEBAEDA8D45A1C33?idMat=155679

https://www.starazagora.bg/bg/programi.

Автор: Нина Цанева
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали