Община Стара Загора влага 30 млн. лева в образователната инфраструктура

Размер на шрифта: A A A
Община Стара Загора влага 30 млн. лева в образователната инфраструктура

Кметът на община Стара Загора Живко Тодоров и неговите заместници дадоха пресконференция за одобрените проекти и тези, които в момента се реализират, свързани с реконструкция, модернизация и основни ремонти в образователната структура.

„Успяхме в максимална степен да подадем проекти по всички възможни програми, които бяха отворени за финансиране на различни дейности. Те са свързани с ремонтни дейности и разширяване на материалната база на училища. Също така подадохме проекти и за училищни дворове, които предстои да изпълним през следващите месеци“ – поясни кметът Живко Тодоров.

По Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища (2024 – 2027 г.) на Министерството на образованието и науката Общината ще реализира няколко проекта. А именно – изграждане на пристройки към учебния корпус на II ОУ „П. Р. Славейков“, на стойност 2,883 млн. лева и СУ „Максим Горки“ – 2,883 млн. лева. Разширяването на сградния фонд ще спомогне за преминаването на учащите към едносменен режим, както изисква законодателството. „И двете училища са бенефициенти на проектите, те ще изпълняват обществените поръчки и всичко по реализацията им, което е много добра практика. Крайният срок по приключване на проекта е декември 2026 г.“ – уточни Надежда Чакърова, заместник-кмет с ресор „Образование и младежки дейности“. По същия проект ще бъде изградена нова детска градина № 12 „Мечта“ в кв. „Железник“, като тази дейност е на стойност 3 млн. лева. По Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2027 г., отново на Министерството на образованието и науката, Община Стара Загора ще работи по следните проекти: IX ОУ „Веселин Ханчев“ – основен ремонт на съществуваща спортна площадка, на стойност 164 хил. лева; VI ОУ „Свети Никола“ – изграждане на нова спортна площадка, на стойност 211 хил. лева; ОУ „Георги Райчев“ – изграждане на нова спортна площадка, на стойност 200 хил. лева; XIII ОУ „Свети Паисий Хилендарски“ – основен ремонт на съществуваща спортна площадка, на стойност 199 хил. лева.

Ще бъдат основно ремонтирани физкултурните салони в СУ „Христо Смирненски“ и XII ОУ „Стефан Караджа“. Общата стойност е 962 хил. лева. По Програмата за изграждане на нови и основен ремонт на съществуващи спортни площадки в държавните и общинските училища за 2023 г. ще се финансират двете дворни пространства – на СУ „Васил Левски“, на стойност 176 хил. лева и ППГ „Гео Милев“, на стойност 200 хил. лева. Община Стара Загора ще дофинансира тези два проекта, за да се разшири обхвата на ремонта по дворните пространства.

В момента текущи ремонти се изпълняват в ДГ № 31 „Слънце“, ДГ № 33 „Люляк“ и детската градина в кв. „Зора“. Ремонтите се реализират от бюджета на Община Стара Загора.

Избран е изпълнител за основния ремонт, пристрояване на физкултурен салон, дворни пространства и подобряване на енергийна ефективност на ДГ № 66 „Детски рай“. За СУ „Самара“ има избран изпълнител. Средствата са от държавния бюджет. Ще се ремонтира също основата сграда на Спортно училище „Т. Каблешков”, както и общежитието към него с европейски средства.

„Готови сме с електронния прием в детските градини и на 8 април 2024 г. системата ще бъде отворена. На 22 април е първото класиране. За всички бъдещи първокласници системата ще бъде отворена на 14 май“ – каза още Надежда Чакърова. Общината работи по модернизирането на общинското предприятие „Ученическо хранене“, за да има във всяко училище по-качествено и здравословно меню.

Автор: Жейна Желева

На обществено обсъждане днес в Община Стара Загора бяха представени възможности за финансиране с проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“

Към всички новини
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали