Осем инвестиционни намерения подкрепиха на извънредна сесия старозагорските общински съветници

Размер на шрифта: A A A
Осем инвестиционни намерения подкрепиха на извънредна сесия старозагорските общински съветници

Осем предложения получиха предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на фотоволтаични централи върху общински терени по време на извънредната сесия на Общинския съвет на Стара Загора. Инвеститорите ще имат срок до 24 месеца, в който да преминат през необходимите процедури, преди съветниците да вземат окончателно решение.

Кметът Живко Тодоров оттегли две от предварително представените пред старейшините предложения, поради интерес към конкретните имоти от повече от една фирма. Точките ще бъдат разгледани по време на редовното заседание на местния парламент в последния четвъртък на януари.

Сесията бе свикана на основание чл.50, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.

Автор: Красимира Кънева
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали