Оцениха Стара Загора като дестинация с перспективи за развитие на IT сектора

Размер на шрифта: A A A
Оцениха Стара Загора като дестинация с перспективи за развитие на IT сектора

Община Стара Загора е оценена като дестинация с много добри перспективи за развитие на IT сектора в България. Това стана ясно от публикувания годишен доклад на Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST). По този начин Стара Загора се нарежда сред градове, наложили се в развитието на IТ индустрията и аутсорсинга като София, Пловдив и Бургас.

„Работим усилено за представянето на възможностите за инвестиране в Стара Загора. Считаме, че чрез IT сектора като потенциален бранш за развитие ние ще привлечем повече млади хора“, обобщи началникът на отдел „Инвестиции“ Росица Райкова.

Анализът, включен в доклада, обхваща данни за 610 български компании, опериращи в сферата на бизнес услугите и технологиите. През 2019 г. в сектора са били заети близо 78 хил. души, или с около 5 хил. души повече спрямо година по-рано. Секторът на бизнес услугите и технологиите формира 3.5% от пазара на труда в България. Според последните данни, аутсорсинг сектора е допринесъл с 5.5% за формирането на реалния БВП на България,  като очакванията са през 2022 г. този принос да достигне 8.9%.

Автор: Павлина Дудева
Към всички новини
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали