Информират хората по селата за приоритетите на Българското председателство на Европейския съюз

Проект „Председателството – близо до хората“ изпълнява Община Стара Загора. Той се провежда съвместно с Гимназия с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“, 

Успешно развитие на проекта „Вълшебна класна стая“ отчитат в Стара Загора

Положителни резултати отчетоха днес на междинна пресконференция по проект „Вълшебна класна стая“ за устойчива образователна интеграция на децата в неравностойно положение отчетоха днес в Стара Загора.  

Стартира прием на проекти по мярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ по ПРСР

    На 15.03.2018 г. стартира прием на проектни предложения по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) за периода 2014-2020 г. Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени…

След около месец ще бъдат готови резултатите от водните проби в Казанка

  На 18 и 19 март от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Стара Загора, в присъствието на главен експерт от Дирекция „Обществено здраве” на РЗИ – Стара Загора, са взети проби от два водоизточника и от чешма на потребител от питейната вода на село Казанка, където бе установено наднормено съдържание…

Информационен бюлетин на Горещ телефон за сигнали на Община Стара Загора 16 – 19 март 2018 г.

Община Стара Загора е отреагирала на сигналите, за които има правомощия, а останалите са насочени към компетентните органи. На гражданите е върната обратна информация.

До средата на юни се подават проектни предложения за актуализация на инвестиционна програма по ОПРР 2020 в Стара Загора

В Община Стара Загора до 15/06/2018 г. включително могат да се подават проектни предложения за включване в актуализираната инвестиционна програма на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Неусвоеният по инвестиционната програма ресурс за Община Стара Загора е в размер на 8…

РЗИ – Стара Загора забрани временно употребата на водата в село Казанка за пиене и за приготвяне на храна

При мониторинг на водата, извършен на централен водоизточник в село Казанка, община Стара Загора, е установено отклонение в химичните показатели на водата за питейно-битови цели (съгласно Приложение №1 на Наредба №9 на Министерството на здравеопазването). Направени анализи в лаборатория на Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика към Българска академия…

Горещ телефон
за сигнали