СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕСчитано от 04.04.2016 г. се възстановява изпълнението на автобусна линия №33 с направление „Железник - Телевизионна кула“ от Общинската транспорта схема.

Горещ телефон
за сигнали