Новини

Обявиха отличените в конкурса за мартеници в Стара Загора

На  01.03.2021 година пред сградата на Община Стара Загора ще бъдат изложени произведенията на децата и учениците, участници в традиционния конкурс за изработка на мартеница „Баба Марта бързала, мартенички вързала”  2021 година.

Над 70 предложения гласуваха общинските съветници в Стара Загора по време на февруарското си заседание

С 39 гласа „За“ общинските съветници одобриха Бюджет 2021 г. на Община Стара Загора по време на днешното редовно заседание на Общинския съвет. По-малко от час продължиха дебатите преди приемането на най-важния финансов документ на Общината за годината Макрорамката му е 180 628 775 лева. В тези средства са включени субсидията…

Расте броят на малолетните с противообществени прояви в Стара Загора

Наблюдава се спад във възрастта на извършителите на противообществени прояви в Стара Загора, сочат данните от анализа на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Стара Загора. През изминалата 2020 г. са решени 168 възпитателни дела, по постъпили 144 сигнала. От тях  74…

Конкурс за журналистика „Гео Милев“ обявяват в Стара Загора

Трети национален ученически конкурс за журналистика „Гео Милев” – 2021 обявяват Община Стара Загора, Център за подкрепа за личностно развитие и Къща музей „Гео Милев”. Основна тема на конкурса е „Нашият  свят”.

С жребий определят местата за продажба на овошки в Стара Загора

На 26 февруари (петък) от 10.00 часа в стая № 3 на управление „Общински пазари“ ще се приемат документи и ще се проведе жребий за продажба на овошки. Желаещите да участват могат да закупят комплекта документи до 12,00 часа утре в касата на звено „Общински пазари“, намираща се на ул.“Пазарска“№4.…

Община Стара Загора се включи в засяването на "Музикална гора"

Поредна зелена инициатива обедини старозагорци днес. Целият колектив на Държавна опера-Стара Загора и приятели на изкуството засадиха на площ от 3 дка 2000 фиданки от дъб-цер, осигурени от Държавно горско стопанство-Стара Загора. По този начин беше залесена първата в България „Музикална гора“. В екопроявата се включиха зам.-кметовете на Община Стара…

За поредна година Община Стара Загора отчита ниски нива на замърсяване с ФПЧ в атмосферния въздух

За четвърта поредна година Стара Загора отчита ниски нива на замърсяване от фини прахови частици, това стана ясно днес по време на проведеното заседание на  Програмния съвет за оценка и управление качеството на атмосферния въздух към Община Стара Загора. На заседанието беше обсъден и приет отчет за изпълнение през 2020…

Световния ден на розовата фланелка отбелязаха в старозагорско училище

За поредна година в СУ „Христо Смирненски“ отбелязаха Световния ден на борбата срещу тормоза в училище, по известен като Ден на розовата фланелка, който  се провежда в последната сряда на месец февруари.

Почистват паметниците, свързани с Освобождението в Стара Загора

 Екипи на звено „Озеленяване и комунални дейности“ на Община Стара Загора работят по почистването паметниците, пocвeтeни нa Ocвoбoждeниeтo нa България. Дейности по почистване и облагородяване на пространствата се извършват на Мемориалния комплекс „Бранителите на Стара Загора“, както и Паметника „Защитниците на Стара Загора”, Мавзолей– костница „19 юлий 1877”, Паметника на…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали