Новини

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров: Общината няма дългове, върна 7 милиона лева

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров:Общината няма дългове, върна 7 милиона лева - Г-н Тодоров, как община Стара Загора помага да се развива по-добре бизнеса на нейна територия?- Правим го по няколко начина. Но най-напред, като общината осигурява инвестиции, които влагаме в инфраструктура и така създаваме работа на фирмите. През…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали