Покана за публично обсъждане на проекта на бюджета за 2020 година на Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
Покана за публично обсъждане на проекта на бюджета за 2020 година на Стара Загора

На 22.01.2020 година  от  17.30 часа в зала „П. Р. Славейков“ на Общински съвет Стара Загора ще се проведе публично обсъждане на проекта на Бюджет на Община Стара Загора за 2020 година.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 30 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора, кметът на Община Стара Загора отправя покана за участие в общественото обсъждане на Бюджет 2020.

Материали за проекта на Бюджет за 2020 година са публикувани на интернет страницата на Община Стара Загора - https://www.starazagora.bg/bg/obshtinski-byudzhet/pokana-za-publichno-obsazhdane-na-proekta-na-byudzheta-za-2020-godina

Становища и предложения по проекта за Бюджет 2020 година могат да се представят в деловодството на общината, както и на електронните адреси: mayor@starazagora.bg  и  s.deneva@starazagora.bg от датата на публикуване на поканата до 21.01.2020  година.

За допълнителна информация, справки и въпроси  -  тел. (042) 600 906, (042) 614 634.

Автор: Красимира Кънчева

Горещ телефон
за сигнали