Предварителен график за миене на улиците в Стара Загора за периода от 5 до 9 август

Размер на шрифта: A A A
Предварителен график за миене на улиците в Стара Загора за периода от 5 до 9 август

Понеделник 05.08.2019 год.

1

ул. „Св. Княз Борис“

от ул. „Св. Отец Паисий“  

до бул. „Митрополит М. Кусев“

2

ул. „Доктор Т. Стоянович“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

3

ул. „Княз Ал. Батенберг“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

4

ул. „Стефан Стамболов“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

5

ул. „Екзарх Антим I“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

6

ул. „Майор Кавалджиев“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

7

ул. „Света Троица“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

8

ул. „Св. Отец Паисий“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

9

ул. „Поп Минчо Кънчев“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

10

ул. „Цар Иван Асен II“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

11

ул. „Сава Силов“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

12

ул. „Хаджи Димитър Асенов“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

13

бул. „Митрополит М. Кусев“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

14

бул. „Руски“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

15

бул. „Цар Симеон Велики“

от ул. „Доктор Т. Стоянович“

до ул „Хаджи Димитър Асенов“

Вторник 06.08.2019 год.

1

ул. „Димчо Стаев“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

2

ул. „Княз Ал. Батенберг“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

3

ул. „Стефан Стамболов“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

4

ул. „Екзарх Антим I“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

5

ул. „Майор Кавалджиев“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

6

ул. „Света Троица“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

7

ул. „Св. Отец Паисий“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

8

ул. „Поп Минчо Кънчев“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

9

ул. „Цар Иван Асен II“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

10

ул. „Сава Силов“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

11

ул. „Хаджи Димитър Асенов“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

12

ул. „Захари Княжески“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

13

бул. „Руски“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

14

ул. „Генерал Гурко“

от ул. „Димчо Стаев“

до бул. „Руски“

15

ул. „Димчо Стаев“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

16

ул. „Стефан Стамболов“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

17

ул. „Екзарх Антим I“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

18

ул. „Майор Кавалджиев“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

19

ул. „Света Троица“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

20

ул. „Св. Отец Паисий“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

21

ул. „Христо Ботев“

от ул. „Димчо Стаев“

до ул. „Св. Отец Паисий“

Сряда 07.08.2019 год.

1

ул. „Поп Минчо Кънчев“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

2

ул. „Цар Иван Асен II“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

3

ул. „Сава Силов“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

4

ул. „Хаджи Димитър Асенов“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

5

ул. „Захари Княжески“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

6

бул. „Митрополит М. Кусев“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

7

ул. „Иван Мирчев“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

8

бул. „Руски“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

9

ул. „Христо Ботев“

от ул. „Св. Отец Паисий“ 

до бул. „Руски“

10

ул. „Димчо Стаев“

от ул. „Христо Ботев“

до ул. „Братя Жекови

11

ул. „Екзарх Антим I“

от ул. „Христо Ботев“

до ул. „Братя Жекови

12

ул. „Майор Кавалджиев“

от ул. „Христо Ботев“

до ул. „Братя Жекови

13

ул. „Св. Отец Паисий“

от ул. „Христо Ботев“

до ул. „Братя Жекови

14

ул. „Поп Минчо Кънчев“

от ул. „Христо Ботев“

до ул. „Братя Жекови

15

ул. „Цар Иван Асен II“

от ул. „Христо Ботев“

до ул. „Братя Жекови

16

ул. „Сава Силов“

от ул. „Христо Ботев“

до ул. „Братя Жекови

17

ул. „Хаджи Димитър Асенов“

от ул. „Христо Ботев“

до ул. „Братя Жекови

18

ул. „Захари Княжески“

от ул. „Христо Ботев“

до ул. „Братя Жекови

19

бул. „Митрополит М. Кусев“

от ул. „Христо Ботев“

до ул. „Братя Жекови

20

бул. „Руски“

от ул. „Христо Ботев“

до ул. „Братя Жекови

21

ул. „Марин Дринов“

от бул. „Митрополит М. Кусев“

до бул. „Руски“

22

ул. „Братя Жекови

от ул. „Димчо Стаев“

до бул. „Руски“

Четвъртък 08.08.2019 год.

1

ул. „Димчо Стаев“

от ул. „Братя Жекови“

до бул. „Славянски“

2

ул. „Св. Отец Паисий“

от ул. „Братя Жекови“

до бул. „Славянски“

3

ул. „Поп Минчо Кънчев“

от ул. „Братя Жекови“

до бул. „Славянски“

4

ул. „Цар Иван Асен II“

от ул. „Братя Жекови“

до бул. „Славянски“

5

ул. „Сава Силов“

от ул. „Братя Жекови“

до бул. „Славянски“

6

ул. „Хаджи Димитър Асенов“

от ул. „Братя Жекови“

до бул. „Славянски“

7

ул. „Захари Княжески“

от ул. „Братя Жекови“

до бул. „Славянски“

8

бул. „Митрополит М. Кусев“

от ул. „Братя Жекови“

до бул. „Славянски“

9

бул. „Руски“

от ул. „Братя Жекови“

до бул. „Славянски“

10

бул. „Славянски“

от ул. „Димчо Стаев“

до бул. „Руски“

11

ул. „Св. Отец Паисий“

от бул. „Славянски“

до ул. ул. „Бяло море“

12

ул. „Хаджи Димитър Асенов“

от бул. „Славянски“

до ул. ул. „Бяло море“

13

ул. „Бяло море“

от ул. „Анастасия Тошева“

до ул. „Хаджи Дим. Асенов“

14

ул. „Хаджи Димитър Асенов“

от бул. „Славянски“

до ул. „Герасим Папазчев“

15

бул. „Руски“

от бул. „Славянски“

до ул. „Герасим Папазчев“

16

ул. „Герасим Папазчев“

от ул. „Хаджи Дим. Асенов“

до бул. „Руски“

Петък 09.08.2019 год.

1

ул. „Кенали“

от НАП

до ул. „Хан Аспарух“

2

ул. „Хан Аспарух“

от бул. „Руски“

до бул. Св. Патриарх Евтимий“

3

ул. „Цар Иван Шишман“

от ул. „Хан Аспарух“

до ул. „Августа Траяна“

4

ул. „Руси Аргов“

от ул. „Хан Аспарух“

до ул. „Августа Траяна“

5

ул. „Г. Кюмюрев“

от ул. „Хан Аспарух“

до ул. „Августа Траяна“

6

ул. „Г. С. Раковски“

от ул. „Хан Аспарух“

до ул. „Августа Траяна“

7

ул. „Кольо Ганчев“

от ул. „Хан Аспарух“

до ул. „Августа Траяна“

8

ул. „Господин Михайловски“

от ул. „Хан Аспарух“

до ул. „Августа Траяна“

9

ул. „Средна гора“

от ул. „Г. С. Раковски“

до ул. „Господин Михайловски“

10

ул. „Стара планина“

от ул. „Г. Кюмюрев“

до бул. Св. Патриарх Евтимий“

11

ул. „Августа Траяна“

от бул. „Руски“

до бул. Св. Патриарх Евтимий“

Автор: Красимира Кънева

Горещ телефон
за сигнали