Проекти на старозагорски институти ще получат финансиране по програма на Национален фонд „Култура“

Размер на шрифта: A A A
Проекти на старозагорски институти ще получат финансиране по програма на Национален фонд „Култура“

Държавен куклен театър, Държавна опера, Градска художествена галерия, Регионална библиотека „Захарий Княжески“ и Драматичен театър „Гео Милев“ в Стара Загора са допустими кандидати по Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти на Национален фонд „Култура“. Подадени бяха 133 кандидатури от цялата страна, от които 108 са одобрените за финансиране, сред които са и старозагорските институти.

Кукленият театър кандидатсва с проект за иновация, поставяйки за основен фокус създаването на експериментален спектакъл по текстове на Вапцаров. Планът за реализация включва създаване на спектакъл от дебютиращ режисьор и провеждането на предварителен двуседмичен уъркшоп, обучение в областта на мениджмънта и маркетинга за повишаване компетенциите на екипа, развиване и надграждане дейността, свързана с дигитализацията на кукли от репертоарната програма и подобряване на материалната база. Представена е ясна и конкретна стратегията за привличане на публика и нейното задържане. Залага се на активна разработка на социалните платформи на театъра с представени параметри по реализация на дейностите, както и постигнатите резултати. Бюджетната матрица е разписана коректно спрямо условията, гласи становището на Управителния съвет на Фонда. Другите дейности, подадени от театъра, са обвързани с повишаване на квалификацията на отдел „Маркетинг и реклама“ във връзка с дигиталното представяне на института и надграждане на проект „Дигитално оживели кукли“.

Държавната опера е предложила продукцията „Фауст – опера с кукли“. Тя обогатява репертоара им с постановъчно решение, в което е интегрирана класическа драматургия, оперно произведение и куклено изкуство. Творбата, освен със своята непреходна житейска и философска фабула, съдържа възможности за импозантно и зрелищно сценично представяне. Екипът на проекта ще развие умения за съвместна работа с представители на различни изкуства в намирането на общи творчески решения и в достигането до нови публики. Становището гласи, че Държавна опера - Стара Загора доказва наличието на екип с висока професионална квалификация и реализация на проекти извън стандартната издръжка. Посочени са партньорски взаимоотношения с местни и международни организации, осъществени образователни дейности, насочени към детската аудитория, както и участие в международни инициативи и проекти.

Градска художествена галерия е кандидатствала с идея за дигитално представяне на експозициите си. Основната цел на проекта е да се реализира чрез онлайн система, съпътстваща дигитално представяне на авторите в основните експозиции на Галерията, чрез генериране и монтиране на 185 QR кода за достъп до интеранет страници и информационни бази данни, достъпни за всеки посетител след сканирането на изображението със смарт мобилно устройство. Кодовете ще бъдат поставени на видно място до 238 произведения в залите на Галерията. Предвижда се създаване на нов информационен и интерактивен уебсайт на институцията. Оценката на Фонд „Култура“ е положителна и гласи, че проектното предложение съответства на приоритетите на Програмата. Предвижда се и работа както с традиционните за галерията публики, така и работа с лица със СОП и такива, включени в различни социални програми.

Драматичен театър „Гео Милев” е подал проект „Театър за всички, Шекспир за всички“. В него е включено закупуване на техника, която ще позволи адаптирането и реализацията на представлението „Сън в лятна нощ” на откритата сцена на Античния форум. Предвидено е заснемане от местна телевизия – ТВ Стара Загора, с три камери, което ще постигне целта за неговата дигитализация. По време на записите да има снимки и клипчета, които да се използват за реклама, също е заложено, както и провеждане на четири уъркшопа и една практическа работилница за деца и младежи.

Регионална библиотека „Захарий Княжески“ представя пред програмата идеята за „Колелото на емоциите“ . Целта на проекта е преживяването по време на четене да окаже положително въздействие върху живота на децата, като им помогне да развият емоционалната си интелигентност. Акцентира се върху любов, радост, изненада, тъга, гняв и страх, създаването на методология и изграждане на екип от консултанти библиотекари, оказващи подкрепа на деца с техники на приказкотерапията. В осмислянето на словото чрез собствените емоции се включват артисти, художници, писатели и музиканти. Проектът е предвиден да създаде устойчиви дейности, които да могат да се мултиплицират в сродни организации.

 

Автор: Красимира Кънева
Към всички новини
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали