Решаване на инфраструктурни проблеми поискаха жители на кв. „Лозенец“ в Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
Решаване на инфраструктурни  проблеми поискаха жители на кв. „Лозенец“ в Стара Загора

Две подписки с искания на граждани от кв. „Лозенец“ в Стара Загора бяха връчени днес на Мария Динева, председател на Общинския съвет и на Иванка Сотирова, зам.-кмет образование, здравеопазване и социални дейности в Община Стара Загора.

Те са събрани от инициативни групи и подкрепени от Обществен дарителски фонд Стара Загора и Сдружение „Свят без граници“.

Жителите на ромския квартал настояват за изграждане на жилища за социално слаби граждани, както и за разширяване на законния достъп до качествена вода , електричество, канализация в обособените квартали с концентрация на бедност в Община Стара Загора.

Финансиране ще се търси от общинския и републиканския бюджет, както и  чрез кандидатстване пред фондовете на Европейския съюз.

Исканията включват: Урегулиране на общински терени намиращи се в съседства с кв. „Лозенец“ с цел продажбата им на заинтересовани кандидати за строителство на къщи, изграждане на необходимата улична и друга инфраструктура за новите терени, ремонт и преасфалтиране  на основни улици, по които се осъществява комуникацията на територията на квартала. Освен това хората настояват за  подобряване качеството на водата и търсене на решения за справяне с водния режим в квартала,  обособяване на повече площадки за сметосъбиране и редовно извозване на битовите отпадъци, като и затова движението по ул. „Знание“ да стане  еднопосочно и да се ремонтира оградата на Средно училище „Христо Смирненски“.

Според Ганчо Илиев от Сдружение „Свят без граници“ основният проблем е незаконното строителство, но трябва да се вземат мерки и за решаване на инфраструктурните проблеми на законно живеещите жители на квартала.

„Вече са изградени социални жилища в бившата Метрология, но желаещите да живеят там, трябва да изпълнят определени критерии. Определен е и един терен за предоставяне на места за строителство, предстои и изграждане на инфраструктура там. Мисли се и за други варианти“, обясни зам.-кмет Сотирова. Що се отнася до режима на водата, вече е проведен разговор с управителя на ВиК инж. Румен Райков, който е информирал, че предстои въвеждането на водомери с дистанционно отчитане в близката година.

Според Мария Динева и Иванка Сотирова част от проблемите  като оградата на училище „Христо Смирненски“, за ул. „Знание“ и за сметосъбирането могат да бъдат  решени в кратки срокове.

„Благодаря, че сте се ангажирали с тези сериозни проблеми в кв.  „Лозенец“, безспорно решенията по тях не са неизпълними. Ясно е, че няма да стане бързо, но стъпка по стъпка…“, заяви Мария Динева. Тя ще информира общинските съветници за подписките и ще се търсят варианти за удовлетворяването на исканията в тях.

Автор: Росица Въльовска
Към всички новини
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали