СЪОБЩЕНИЕ

Размер на шрифта: A A A

С писмо вх. №  10-02-4664/10.06.2019 год. „РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ“ ЕООД, внесе в Община Стара Загора Уведомление за оттегляне на инвестиционното си предложение за „Изграждане на цех за производство на олово“ в поземлен имот с идентификатор 68850.112.5 по кадастралната карта на гр. Стара Загора.

Същото Уведомление е внесено и в РИОСВ – Стара Загора и процедурата по оценка на въздействието върху околната среда ще бъде прекратена.

 Поради тази причина отпада необходимостта от провеждане на обществено обсъждане на Доклада по ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на олово“ в поземлен имот с идентификатор 68850.112.5 по кадастралната карта на гр. Стара Загора и насрочената за 10.06.2019 год. от 11:00 часа в зала № 2 на Общинска администрация среща се отменя.

 

 

Автор: Жейна Желева

Горещ телефон
за сигнали