Споразумение за сътрудничество подписаха Международния младежки център в Стара Загора и Национален младежки форум.

Размер на шрифта: A A A
Споразумение за сътрудничество подписаха Международния младежки център в Стара Загора и Национален младежки форум.

На 01.08. управителят на Международния младежки център – д-р Весела Марева подписа споразумение за партньорство с най – голямата, национално представена младежка организация в България – Национален младежки форум.  Двете структури се споразумяха да осъществяват сътрудничество в областта на младежката политика на местно ниво в синхрон с принципите и механизмите описани в Ревизираната европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите. Страните се договориха да насърчават активното участие на младите хора в националния и местния обществен живот.

 

В рамките на сътрудничество между Международния младежки център  и Национален младежки форум се предвижда  осъществяване на съвместни дейности за неформалното учене, младежкото участие, младежките права и младежката работа, както и такива, насочени към развиването на потенциала на младежта на национално ниво.

Споразумението за сътрудничество се реализира и като отговор на препоръките на Съвета на Европа за формиране на устойчиви младежки политики на местно и регионално ниво.

 

Автор: Росица Въльовска
Към всички новини
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали