„Стандарт енд Пуърс“ препотвърди дългосрочния кредитен рейтинг „ВВВ-“ на Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
„Стандарт енд Пуърс“ препотвърди дългосрочния кредитен рейтинг „ВВВ-“ на Община Стара Загора

Mеждународната рейтингова агенция „Стандарт енд Пуърс“ препотвърди дългосрочния кредитен рейтинг „ВВВ-“ на Община Стара Загора за 2022 г. Перспективата остава стабилна, благодарение на усилията на Общината да поддържа разумни нива на дълг и стабилна ликвидност. Реалният БВП на глава от населението на страната се очаква да достигне ръст от 1,6% през 2022 г. и да продължи да расте, достигайки близо 3,0% през 2023 г.

Рейтингът на Община Стара Загора е подкрепен от ангажимента на общинското ръководство да преизпълнява бюджета си, което дава резултат в по-ниски нива на дълга, в сравнение с други както национални, така и международни нива на дълг. Въпреки геополитическите препятствия и войната в Украйна, анализаторите очакват  икономиката на България, както и в частност на Стара Загора, да продължи да се възстановява от COVID-19 пандемията.

Независимо от силните финансови показатели на Община Стара Загора, все още остава ограничена предвидимостта на дългосрочната финансова политика на града, поради характера на институционалната рамка, при която функционират българските общини и водещата роля на централната власт в България.  Предвидимостта на финансите на Стара Загора е ограничена, тъй като продължителният процес за съставяне на правителство може да доведе до забавяне на проекти, финансирани от ЕС или до адаптирането на държавните трансфери към нарастващите нива на инфлация.

Според международната агенция, управлението на общинските финанси в краткосрочен план е адекватно. В оценката също се посочва слабият банков сектор в страната и важността му за осигуряване на външна ликвидност.

Автор: Красимира Кънева
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали