Старозагорка участва в среща на младежките центрове в Европа

Размер на шрифта: A A A
Старозагорка участва в среща на младежките центрове в Европа

Управителят на Международния младежки център в Стара Загора  Весела Марева участва в годишната среща на Европейската платформа на младежките центрове със Знак за качество на Съвета на Европа.

В качеството си на ръководител на първия в България младежки център със Знак за качество на Съвета на Европа, Весела Марева се включи в двудневна работна среща, организирана от младежкия департамент на Съвета на Европа.  По време на форума се дава възможност за обмен и споделяне на знания и опит в младежкия сектор. Срещата се  провежда в периода 23-24 ноември в хибридна форма и в нея участват над 30  експерти от 14 държави.

Весела Марева сподели информация за актуалната ситуация  и предизвикателствата пред младежкия сектор при организирането и провеждането на дейности в хибридна среда. Тя подчерта изключителната подкрепа, която получава Международния младежки център  от Община Стара Загора. За разлика от множеството младежки центрове в Европа, благодарение на институционалната подкрепа, която получава от страна на местната общинска администрация, ММЦ успява да осигури устойчивост както на персонала, така и на дейностите.

В рамките на срещата бе представен и напредъка по изпълнението на дейностите в рамките на проект "Международен младежки център – мисли локално, действай глобално!", финансиран по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Автор: Росица Въльовска
Към всички новини
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали