Ученически конкурс за журналистика провеждат в Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
Ученически конкурс за журналистика провеждат в Стара Загора

Пети национален ученически конкурс за журналистика „Гео Милев” - 2023 обявяват Община Стара Загора, Център за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) и Къща музей „Гео Милев”. Основната тема е Нашият свят, свързана с утвърждаване на общочовешките ценности - родолюбие, човечност, доброта, взаимно уважение, признателност, патриотизъм, етническа толерантност, отговорност. Целта е развиване на таланта и творческото въображение у младежите, утвърждаване на общочовешките ценности, популяризиране на добрите новини, гражданска ангажираност, отстояване на позиция.

ОСНОВНИ РАЗДЕЛИ И ЖАНРОВЕ

Раздел Първи: Журналистически жанрове:

Информационни:

Репортаж, новина, бележка, интервю

Художествено - публицистични:

Есе, скица, очерк, история

Аналитични:

Кореспонденция, коментар, статия, писмо, рецензия, беседа, обзор, мемоар

Участието в раздела е индивидуално.

Изискването към творбите е да бъдат до 2 страници, написани на компютър, шрифт Times New Roman, размер 12.

Участниците имат право да участват с 1 творба в жанр, но не повече от 3 творби в раздела.

Раздел Втори

Ученически издания:

1.Вестници на хартиен носител

Редакционните екипи участват с по 1 брой вестници на хартиен носител за учебната 2022/2023 година. Участието е колективно.

2.Електронни издания - участват екипи, които не издават вестници на хартиен носител

Редакционните екипи участват с линкове към електронни издания от учебната 2022/2023 година. Участието е колективно.

Условия за участие:

В конкурса могат да участват ученици от 5 до 12 клас в две възрастови групи:

5 -7 клас и 8 -12 клас.

Текстовете трябва да бъдат принтирани в три екземпляра и да се изпратят на адрес: Стара Загора 6000, ул. „Захарий Княжески” 71, ет. 3. ЦПЛР, за журналистическия конкурс. Копие от текстовете трябва да бъдат изпратени на ел. адрес: konkurs.stz@ mail.bg

Награди

Първо, втори и трето място в различните категории. Специална награда- „Добрата новина”- за индивидуална публикация. Специална награда за най-добре представил се екип или индивидуален участник от Стара Загора. Награда на къща –музей „Гео Милев”

Към всяка творба трябва да бъдат посочени следните данни; трите имена на участника /за индивидуално участие/, училище /извънучилищно звено/, клас, телефон, e-mail; ръководител/ име и телефон за контакт/

Срокът за предаване на творбите е до 07. 04.2023 година лично или по пощата на адрес.

Стара Загора-6000, ул. „Захарий Княжески” 71;ет. 3, Център за подкрепа на личностното развитие

Тел. За контакт: 042/629062 и на  е-mail: konkurs.stz@ mail.bg

Отчитането на конкурса ще бъде на 12.05.2023 година

Автор: Росица Въльовска

Радостин Танев: WorkIn е поредното доказателство, че в Стара Загора институциите, бизнесът и хората работят ръка за ръка, за да развиваме града си

Към всички новини
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали