Областен информационен център

oic.jpg

Областен информационен център

Областен информационен център е създаден по проект на Община Стара Загора "Изграждане и функциониране на областен информационен център Стара Загора" BG161PO002-3.3.02-00010-C0001.

Той е част от мрежата на 27 центрове, разположени във всички областни градове и Централен информационен и координационен офис в София, финансирани от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Екипът на центъра се състои от 4 експерти с богат опит в разработване и изпълнение на проекти, финансирани по европейски и други донорски програми.

Нашата цел е:

 • Да осигуряваме навременна и точна информация за кохезионната политика на Европейския съюз, и възможностите за финансиране на местното и регионално развитие и повишаване конкурентоспособността на бизнеса чрез оперативните програми;
 • Да съдействаме за повишаване капацитета за разработване и успешно изпълнение на проекти, финансирани със средства по оперативните програми на всички заинтересувани страни.

Нашите дейности са съобразени с потребностите на потенциалните бенефициенти и включват:

 • Организиране на информационни събития във всички общини от областта и срещи по искане на управляващите органи на оперативните програми;
 • Информационни срещи и обучения, свързани с политиката на сближаване и по конкретни теми, свързани с оперативните програми и отворени схеми по индивидуално запитване от представители на бизнеса, НПО, други институции и организации, училища, читалища и др.
 • Индивидуално предоставяне на адекватна, актуална и надеждна информация в офиса на ОИЦ, по телефона, електронна поща и в изнесени приемни в общините след всяко информационно събитие:
  • за оперативните програми и възможности за кандидатстване за финансиране
  • по всички отворени за кандидатстване процедури
  • за добри практики, които могат да бъдат ползвани като пример от потенциалните бенефициенти
 • Провеждане на работни срещи с медиите, чрез които полезна информация, свързана с оперативните програми и политиката на сближаване, да достига до всички заинтересувани страни;
 • Издаване на информационен бюлетин;
 • Предоставяне на възможност за ползване на специализирана литература и съдействие за получаване на информационни услуги чрез Интернет в офиса на ОИЦ.

Как може да се свържете с нас?

 • На място в офиса на ОИЦ Стара Загора
 • По телефона: 042/603 526
 • По електронна поща: [email protected]
 • На нашите информационни събития в общините от региона.

Къде ще ни намерите?

Офисът на Областен информационен център Стара Загора се намира на лесно и достъпно място в центъра на града в непосредствена близост до пешеходната зона и сградата на общинска администрация на адрес:

       бул. "Митрополит Методи Кусев" №9
       Стара Загора 6000

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали