Образование

Получаване на временна закрила дава право на безплатно образование за лица до 18 години.

Информация за прием и обучение на деца и ученици, търсещи или получили международна или временна закрила ще откриете тук: https://www.ruobg.com/news/read/id/765

Телефони на експерти от РУО, за предоставяне на допълнителна информация при необходимост във връзка с приема и обучението на децата и учениците в държавните и в общинските детски градини и училища:

  • Гергана Томанова - старши експерт по ОСО в РУО-Стара Загора - консултации на английски език, тел.: 0879 833284
  • Емилия Караславова - старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО-Стара Загора - консултации на руски език, тел.: 0879 833283

Адрес на РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО СТАРА ЗАГОРА:  гр.Стара Загора, ул."Барейро" № 9


Деца от Украйна, желаещи да посещават детски ясли, детски градини и училища, задължително трябва да представят отрицателен резултат от еднократно изследване за ентеровируси и редовен имунизационен статус с основни имунизации според имунизационния календар на Република България.

Допълнителна информация може да получите на следния адрес:

https://www.rzi-starazagora.org/19-новини/2217-условия-за-приемане-на-деца-от-украйна-в-детски-ясли,-детски-градини-и-училища

Настаняване в детско заведение - ясла или градина се извършва чрез Община Стара Загора в съгласуваност с РЗИ 

Адрес на РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА - ул."Стефан Караджа" №10

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали