Образование и младежки дейности

Надежда Георгиева Чакърова

заместник-кмет Образование и младежки дейности

  • град Стара Загора, бул Цар Симеон Велики № 107
  • (042) 614 869, 600 096
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.12, т.2
Заместник-кметът на Община Стара Загора Надежда Чакърова беше…

Заместник-кметът на Община Стара Загора Надежда Чакърова беше на работна среща във Велико Търново

Надежда Чакърова заместник-кмет по „Образование и младежки дейности“ беше на работна среща в Община Велико Търново. Заедно с проф. Георги Камарашев - заместник-кмет и екипа на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ обмениха опит в образователните и младежки политики. Те посетиха детска градина „Шареният замък“ в старопрестолната столица. На срещата…

Със Заповед на кмета на Община Стара Загора…

Със Заповед на кмета на Община Стара Загора 2 май 2024 г. е обявен за неучебен ден

Със Заповед на кмета на община Стара Загора Живко Тодоров, 2 май 2024 г. ще бъде неучебен ден. Така почивните дни за учениците в общината ще започнат от 1 май и ще продължат до 6 май /включително/. „Убеден съм, че учениците ще използват ползотворно времето си за подготовка на уроците…

Летен лагер в местността „Каваци“ за близо 750…

Летен лагер в местността „Каваци“ за близо 750 деца осигурява Община Стара Загора

За поредна година Община Стара Загора организира летен отдих за деца и ученици в почивна станция „Стара Загора“ в местността „Каваци“. Край Созопол ще събират тен и слънчеви емоции близо 750 деца и ученици от общината. Организираните 10 смени ще започнат на 1 юли и ще продължат до 30 август.…

Перспективите пред младежките политики дискутират на Национална конференция…

Перспективите пред младежките политики дискутират на Национална конференция в Стара Загора

Представители на национални и местни институции се включиха в Националната конференция под надслов „Перспективи пред младежката политика и институционализирането на младежките центрове“.

Обявления

Постъпили предложения за присъждане на плакет "Анастасия Тошева" и плакет "Млад учител" за високи постижения в областта на науката и образованието

На основание на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора, постъпиха следните мотивирани предложения за присъждане на плакет „Анастасия Тошева“ и плакет „Млад учител“ за високи постижения в областта на науката и образованието в Община Стара Загора:   За присъждане на плакет „Анастасия Тошева“ са постъпили предложения в…

Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги и предложение за национална карта на социалните услуги

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги, Наредбата за планиране на социалните услуги и въз основа на изготвените анализи и предложения на общините, Агенция за социално подпомагане изготви Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се…

Постъпили предложения за присъждане на наградата "Стара Загора" за 2023 г.

Списък на постъпилите предложения за присъждане на наградата „Стара Загора“ за 2023 г. в изпълнение на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора, приета от Общински съвет с Решение № 1001 от 28.11.2013 г., изм. с Решение № 1803 от 27.09.2018г., изм. с Решение № 257 от 30.03.2020…

Анализ на потребностите и предложение за планирането на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

В изпълнение на чл. 35, ал. 1 от Закона за социалните услуги /ЗСУ/ и чл. 37, ал. 1 от Наредбата за планиране на социалните услуги община Стара Загора разработи Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет /Анализ/. Въз…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали