Образование, здравеопазване и социални дейности

Надежда Георгиева Чакърова

Надежда Георгиева Чакърова

заместник-кмет Образование, здравеопазване и социални дейности

  • град Стара Загора, бул Цар Симеон Велики № 107
  • (042) 614 869, 600 096
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.12, т.2
Надежда Чакърова: Образованието да стане приоритет и децата…

Надежда Чакърова: Образованието да стане приоритет и децата да бъдат убедени, че то е прозорецът към бъдещето

Състоя се тържествено откриване на Комплекс от три центъра за предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст по проект “Предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст в Община Стара Загора“.

Официално откриват три центъра за предоставяне на комплексни…

Официално откриват три центъра за предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст в община Стара Загора

Изграждането на трите Центъра - в селата Хан Аспарухово, Братя Кунчев и Калояновец е реализирано по Проект BGLD-2.003-0008 “Предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст в община Стара Загора“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо…

Осмото издание на Национален литературен конкурс „Писма до…

Осмото издание на Национален литературен конкурс „Писма до себе си” отново очаква таланти

Осмото издание на Национален литературен конкурс „Писма до себе си“, организиран от Център за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора и Община Стара Загора, очаква ученици от 10 до 19 години, имащи афинитет към прозата и поезията. Крайният срок за изпращане на произведенията е 19 април, а отчитането на…

Обявления

Постъпили предложения за присъждане на плакет "Анастасия Тошева" и плакет "Млад учител" за високи постижения в областта на науката и образованието

На основание на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора, постъпиха следните мотивирани предложения за присъждане на плакет „Анастасия Тошева“ и плакет „Млад учител“ за високи постижения в областта на науката и образованието в Община Стара Загора:   За присъждане на плакет „Анастасия Тошева“ са постъпили предложения в…

Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги и предложение за национална карта на социалните услуги

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги, Наредбата за планиране на социалните услуги и въз основа на изготвените анализи и предложения на общините, Агенция за социално подпомагане изготви Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се…

Постъпили предложения за присъждане на наградата "Стара Загора" за 2023 г.

Списък на постъпилите предложения за присъждане на наградата „Стара Загора“ за 2023 г. в изпълнение на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора, приета от Общински съвет с Решение № 1001 от 28.11.2013 г., изм. с Решение № 1803 от 27.09.2018г., изм. с Решение № 257 от 30.03.2020…

Анализ на потребностите и предложение за планирането на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

В изпълнение на чл. 35, ал. 1 от Закона за социалните услуги /ЗСУ/ и чл. 37, ал. 1 от Наредбата за планиране на социалните услуги община Стара Загора разработи Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет /Анализ/. Въз…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали