Образци на документи

На основание Постановление № 114 от 8 май 2015 г. за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерски съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й (ДВ, бр. 10 от 2015 г.), са променени образците на приложенията. /в сила от 15.05.2015 г./
 
Приложение №1 58.5 KB - Покана за общо събрание на собствениците на етажната собственост/етажните собствености
 
Приложение №2 63 KB - Протокол от залепване на поканата за свикване на общо събрание на етажната собственост/етажни собствености за учредяване на сдружение на собствениците
 
Приложение №3 93 KB - Протокол за проведено общо събрание на етажната собственост/етажните собствености
 
Приложение №4 107 KB - Споразумение за създаване на сдружение на собствениците
 
Заявление 272.64 KB - Заявление за регистрация по реда на чл. 25, ал. 1 от ЗУЕС на сдружение на собствениците по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
 
Приложение №5 62 KB - Заявление за интерес и финансова помощ
 
Приложение №6 63.5 KB - Справка за собствениците на самостоятелни обекти
 
Приложение №7 62.5 KB - Покана за общо събрание на сдружението на собствениците
 
Приложение №8 62 KB - Протокол от залепване на поканата за свикване на общо събрание на сдружението на собствениците
 
Приложение №9 68.5 KB - Протокол за проведено общо събрание на сдружението на собствениците
 
Приложение №10 62.78 KB - Договор между общината и сдружението на собствениците
 
Приложение №11 43.04 KB - Договор за целево финансиране между общината, ББР и областния управител
 
Приложение №12 20.16 KB - Декларация от собственик – нечленуващ в сдружението на собствениците
 
Приложение №13 34.5 KB - Контролен лист за проверка на документи за сключване на договор за целево финансиране по национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
 
Приложение №14 58.58 KB - Условия за изпълнение на схемата по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
 
нов Приложение №15 20.74 KB - Покана за свикване на общо събрание на собствениците (ЕС)
 
нов Приложение №16 17.14 KB - Протокол от залепване на поканата за общо събрание на собствениците (ЕС)
 
нов Приложение №17 21.94 KB - Протокол за проведено общо събрание на собствениците (ЕС)
 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали