Външен авариен план - "Еко България" ЕАД

Размер на шрифта: A A A

Информация за планирани дейности във Външният авариен план на Община Стара Загора, при възникване на инциденти в „Складова база за пропан-бутан, терминал

 „Еко България” ЕАД, съответстващи на изискванията на „Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях“

 

Информация  30/10/2019 , 16:20

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали