Обществено обсъждане


Обявление за обществено обсъждане на проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Стара Загора - ПИ 77476.183.1, землище на с. Хрищени

Обявление за обществено обсъждане на проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Стара Загора - ПИ с идентификатор 77476.183.1, местност „Киврица“, землище на с. Хрищени.

Обявление за обществено обсъждане на проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Стара Загора - ПИ 38039.28.23, землище на с. Колена

Обявление за обществено обсъждане на проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Стара Загора - ПИ с идентификатор 38039.28.23, местност „Тополов дол“, землище на с. Колена.

Обявление за обществено обсъждане за частично изменение на общ устройствен план на Община Стара Загора

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА   На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл.21, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка, Община Стара Загора съобщава на всички заинтересовани органи, организации,…

Обявление за обществено обсъждане за частично изменение на общ устройствен план на Община Стара Загора

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА   На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл.21, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка, Община Стара Загора съобщава на всички заинтересовани органи,…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали