Издаване на Удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

Описание на услугата Заявление Документи, които се прилагат към заявлението: - Документ за собственост /копие/ - Актуална скица на имота /копие/ - Удостоверение от Областна администрация относно това дали имотът е вписан в актовите книги за държавна собственост - Удостоверение по § 16 от ЗУТ /при необходимост/ - Удостоверение за…

Заверка на Молби-декларации за обстоятелствена проверка за признаване правото на собственост върху имоти

Описание на услугата Заявление Документи, които се прилагат към заявлението: - Молби - декларации   - Документ за платена такса Срок за предоставяне на услугата: в рамките на 5 дни бърза услуга - в рамките на 3 работни дни експресна услуга - в рамките на 1 работен ден    Такса: 8.50 лв. бърза…

Издаване на Удостоверение за наличие на реституционни претенции за имоти по искане на физически и юридически лица

Описание на услугата Заявление Документи, които се прилагат към заявлението: - Документ за собственост - Скица на имота /оригинал/ - Документ за платена такса Срок за предоставяне на услугата: в рамките на 5 дни бърза услуга - в рамките на 3 работни дни експресна услуга - в рамките на 1 работен ден …

Предоставяне на Копия от документи по искане на физически и юридически лица

Описание на услугата Заявление Документи, които се прилагат към заявлението: - Документ за платена такса Срок за предоставяне на услугата: в рамките на 5 дни бърза услуга - в рамките на 3 работни дни експресна услуга - в рамките на 1 работен ден    Такса: 6.50 лв. бърза услуга - 13.00 лв. експресна…

Горещ телефон
за сигнали