Предоставяне на Копия от документи по искане на физически и юридически лица

Размер на шрифта: A A A

Описание на услугата

Заявление

Документи, които се прилагат към заявлението:
- Документ за платена такса

Срок за предоставяне на услугата: в рамките на 5 дни
бърза услуга - в рамките на 3 работни дни
експресна услуга - в рамките на 1 работен ден 

 
Такса: 6.50 лв.
бърза услуга - 13.00 лв.
експресна услуга - 19.50 лв. 
 
Подаване на гише
Услугата може да бъде заявена на Работно място № 6 в Центъра за услуги и информация, в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж. 
Работно време: 08:30-17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.  

Горещ телефон
за сигнали