Обществено обсъждане на проекта на Бюджет и намерението за поемане на дълг на Община Стара Загора за 2015 година

Размер на шрифта: A A A
На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 30 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора

Кметът на Община Стара Загора отправя покана за участие в обществено обсъждане на:

Проекта на Бюджет и намерението за поемане на дълг на Община Стара Загора за 2015 година

 

Уважаеми съграждани,
Предстои приемането на бюджета на Община Стара Загора за 2015 г. По традиция това става след обществено обсъждане с гражданите на общината.
Разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещото развитие, поради което искаме да дадем възможност за информираност и реално участие на населението при определяне на местните потребности, приоритети и начина за финансовото им за обезпечаване.
 
Обсъждането ще се проведе на 28.11.2014 г. /петък/ от 17:30 часа в зала „П.Р.Славейков" на Общински съвет Стара Загора.
Материали за проекта на Бюджета на Община Стара Загора за 2015 година ще бъдат публикувани на интернет страницата на общината www.starazagora.bg  и ще са на разположение в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на общината.
 
 
Мнения, препоръки и предложения, свързани с Бюджет 2015 г. на Община Стара Загора, можете да отправяте на електронния адрес: mayor@starazagora.bg  и s.deneva@starazagora.bg  от датата на публикуване на поканата.
За допълнителна информация, справки и въпроси - тел. (042) 600 906, (042) 614 634.

Горещ телефон
за сигнали