Обявление за обществено обсъждане на 30 юни 2014 г.

Размер на шрифта: A A A
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг, Кметът на Община Стара Загора кани местната общност за ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНАТА на 30 Юни 2014 година, от 17.30 часа, в зала „П. Р. Славейков".

 

През 2015 година предстои реализацията на два проекта свързани с подобряване на градската среда в Кварталите „ТРИ ЧУЧУРА – СЕВЕР„ и „САМАРА" НА ОБЩА СТОЙНОСТ НАД 5 МИЛИОНА ЛЕВА. За да се осигури безпроблемно и регулярно финансиране на тези проекти, в съответствие с графика за реализацията им, единственият възможен начин за набавянето на част от този ресурс е чрез кредит.
Предложението е да се използва дългосрочен инвестиционен заем. Заемът ще бъде поет като дълг по Закона за общинския дълг.
Във връзка с гореизложеното предлагаме за обсъждане следните намерения за поемане на дълг:
 
1. Предназначение на дълга - финансиране изпълнението на одобрени проекти
• Максимален размер на дълга - 3 000 000 лв.;
• Валута на дълга – български лева;
• Вид на дълга - дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
• Максимален срок за ползване и издължаване на кредита – 60 месеца от датата на сключване на договора за кредит;
• Условия за погасяване:
- гратисен период за погасяване на главницата до края на срока за усвояване – от 4 до 8 месеца;
• Начин на погасяване:
- на главницата - на равни шестмесечни вноски след изтичане на гратисния период, с възможност за предсрочно погасяване на част или на целия дълг, със собствени средства, без комисионни, такси и неустойки;
- на лихвата - всеки месец върху усвоената сума;
• Максимален размер на лихвата Тримесечен Софибор плюс рискова надбавка до 5 %;
• Начин на обезпечение на кредита - собствените приходи на общината по член 6, ал.1, т.1 от Закона за общинския дълг

Горещ телефон
за сигнали