Покана за публично обсъждане на отчета за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средствата от Европейския съюз за 2019 г.

Размер на шрифта: A A A

Отчет на приходите по бюджета на Община Стара Загора към 31.12.2019 г.

Отчет за изпълнение на разходите към 31.12.2019 г.

Отчет за финансиране на капиталовите разходи към 12.2019 г.

Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2019 г.

Годишен отчет на сметките за средствата от ЕС за 2019 г.

 

Обсъждането ще се проведе на 10.07.2020 г. от 17:30 часа в зала „П. Р. Славейков" в сградата на общината.

Становища по годишния отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз се предоставят в периода до 09 юли 2020 година в деловодството на общината или на електронен адрес: [email protected]

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали