Покана за публично обсъждане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Стара Загора за 2014 година

Размер на шрифта: A A A
На основание чл. 140 от Закона за публичните финанси, чл. 50 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора Председателят на Общински съвет – Стара Загора Емил Христов кани местната общност за участие в публично обсъждане на годишния отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Стара Загора за 2014 година.

Обсъждането ще се проведе на 17.03.2015 г. от 17.30 часа в зала „П. Р. Славейков" в сградата на общината. 

Материалите по публичното обсъждане ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Стара Загора www.starazagora.bg 

 

Отчет за изпълнение приходите по бюджета за 2014 г.101.31 KB

Отчет за изпълнение разходите по бюджета за 2014 г.92.27 KB

Отчет на капиталовите разходи към 31.12.2014 г.148.61 KB

 
Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета може да подавате в периода до 16 март 2015 година в деловодството на общината или на електронен адрес: s.deneva@starazagora.bg

Горещ телефон
за сигнали