Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет 2021 на Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

На 09. 02. 2021 г. (вторник)  от  17.30 часа в зала „П. Р. Славейков“ на Общински съвет Стара Загора ще се проведе публично обсъждане на проекта на Бюджет на Община Стара Загора за 2021 година.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 30 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора, кметът на Община Стара Загора отправя покана за участие в общественото обсъждане на Бюджет 2021.

Материали за проекта на Бюджет на Община Стара Загора за 2021 година ще бъдат публикувани на интернет страницата на общината   www.starazagora.bg.

Становища и предложения по проекта за Бюджет 2021 година могат да се представят в деловодството на общината и на следните електронни адреси: [email protected] , и  [email protected]  не по-късно от два дни след провеждане на публичното обсъждане.

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка обсъждането ще се проведе при спазване на въведените противоепидемични мерки на територията на страната с цел защита и опазване живота и здравето на гражданите. Участниците в обсъждането следва да са с предпазни маски и да се спазва дистанция от 1,5 метра.

 

Разходи по бюджета на Община Стара Загора за 2021 г.

Проект на приходите по бюджета на Община Стара Загора за 2021 г. 

Акценти от инвестиционната програма на Община Стара Загора за 2021 г.

Проект за бюджет на община Стара Загора за 2021 г.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали