Регистър за информация по чл. 29 от ЗПП

 

 

Мересев ЕООД

Управител: инж. Таня Славова
Адрес: ул.”Димчо Стаев” № 28
Телефон: 042/62 53 96 
Електронна поща: [email protected]

Горещ телефон
за сигнали