Диагностично-консултативен център I - Стара Загора ЕООД

Размер на шрифта: A A A
Диагностично-консултативен център I - Стара Загора ЕООД
Управител: д-р Георги Лисичков
Предмет на дейност: Oсъществяване на специализирана извънболнична помощ по смисъла на закона за лечебните заведения.
Адрес: бул."Руски" № 62 
Телефон: 042/63 86 62

Електронна поща: [email protected]   

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали