Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания - Стара Загора ЕООД

Размер на шрифта: A A A
Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания - Стара Загора ЕООД

Управител: д-р Камелия Харачерова

Предмет на дейност: Активно издирване, диагностициране, лечение и периодично наблюдение на болни от туберкулоза и хронични неспецифични белодробни заболявания.

Адрес: ул.”Армейска” № 11

Телефон: 042/62 37 10 - управител

Електронна поща: [email protected]

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали