Общински приют за безстопанствени животни

Общински приют за безстопанствени животни се намира в гр. Стара Загора, кв.Зора на територията на Опитно поле, в близост до хипермаркет Метро. Основан е май 2004 г.

В приюта се настаняват временно безстопанствени кучета (родени като такива, загубени или изоставени от своите собственици). Капацитета на приюта е 50 броя кучета. Съгласно програмата за овладяване на популацията и разпоредбите на Закона за защита на животните безстопанствените кучета се залавят от екипа на приюта, обезпаразитяват се, ваксинират се срещу бяс, кастрират се, маркират се и след необходимия възстановителен период се връщат по местата, от които са заловени. Не се връщат само кучета, които са заловени в близост до болнични и лечебни заведения, детски площадки, градини и училища, както и  болни, на които им е необходимо лечение, и такива, които проявяват признаци на агресия.

В приюта се води регистър, в който се вписват пълните данни за всяко заловено куче. Всеки ден, включително в почивни и празнични дни, в обекта има дежурен служител, който да се грижи за настанените животни.

В приюта работят 6 човека - трима от тях са гледачи, двама ловци (екип по залавяне на кучета) и управител. Работното време е всеки ден, включително събота и неделя от 08:00 до 17:00 часа. Посещенията на граждани, които искат да разгледат кучетата или да си осиновят се допускат в рамките на работното време. За доброволци, които искат да разхождат и социализират кучета времето е от 13:00 до 15:00 часа всеки ден.

В Общинския бюджет всяка година се отделят средства за ефективното функциониране на Приют за безстопанствени животни. Разходите по пълната издръжка по приюта, включително ветеринарно-медицинско обслужване, храна, ремонти и подобрения се осигурява от бюджета на Община Стара Загора. Общината има сключен договор с ветеринарна клиника "Феникс", където се осъществяват всички ветеринарно-медицински манипулации, включително и лечение, ако е необходимо.
   
Ако искате да осиновите куче от приют за безстопанствени животни Стара Загора е необходимо следното:

  1.  Посещение в приюта и избиране на подходящо куче
  2.  Представяне на лична карта
  3.  Подписване на декларация за осиновяване, в която декларирате, че ще осигурите необходимите условия на живот на кучето и ще го регистрирате в съответната община.

 
Важно е да се знае, че взимайки куче от приют, освен че е напълно безплатно Вие не дължите данък при регистрацията му.
Всяко куче в приюта е кастрирано, обезпаразитено външно и вътрешно и ваксинирано срещу бяс и притежава ветеринарно медицински паспорт.

Телефон за връзка 0887 81 99 02
Актуални снимки и информация за настанените животни ежедневно се обновяват във фейсбук страницата на приюта 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали