Бончо Григоров Григоров

Размер на шрифта: A A A
Бончо  Григоров Григоров

Бончо Григоров е родом от град Стара Загора.

Завършва Софийски университет „Св. Климент Охридски“ специалност "Молекулярна биология", притежава магистърски степени по „Медицинска химия“ и „Репродуктивна биология“. Доктор е по  "Биоорганична химия" и защитава специалност по "Медицинска биология".

Повече от десет години е преподавател в Медицинския факултет на Тракийски университет. Завежда звено за молекулярно-генетична диагностика в една от големите частни болници в града.

Участва в международни и национални научни проекти, ръководител на университетски научни проекти. Автор и съавтор е на редица научни публикации в международни научни издания. Специализира както в страната, така и в чужбина за повишаване на педагогическата си квалификация и за обмен на добри практики в образованието.

Член е на Съюза на учените в България, член е на Европейската федерация на имунологичните общности, член е на Българското дружеството по генетика и геномика на човека, както и член на Българския Алианс по прецизна и персонализирана медицина.

Декларации по ЗПК:

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали