Диян Станимиров Димитров

Размер на шрифта: A A A
Диян Станимиров Димитров

Роден в гр. Стара Загора. Магистър е по „Бизнес администрация” от УНСС, гр. София. Специализирал е „Бизнес комуникации“ в същия университет. 
От ноември 2014 г. до сега е член на Съвета на директорите на ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД и зам.-директор на дирекция “Административен, данъчен и финансов контрол” в  дружеството. 
През 2001-2002 г. е избран за Млад кмет на Стара Загора.
Общински съветник е от ПП ГЕРБ и председател на комисията по „Бюджет и финанси” през двата мандата, 2011-2015 г. и 2015 - 2019 г. 
Председател е на групата на ПП ГЕРБ в Общински съвет, мандат 2019 – 2023 г. 

Декларации по ЗПУКИ:

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали