Галина Куманова Господинова

Размер на шрифта: A A A
Галина Куманова Господинова

Родена на 22.09.1975 г. в гр. Раднево. Несемейна.

Студент по специалността „Регионална икономика” -Тракийски университет.

Търговски супервайзор ф-ма БЕБЕЛАН ООД - гр. София

- Член на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

- Член на Постоянна комисия по социална политика.

Декларации по ЗПУКИ:

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали