Галина Куманова Господинова

Размер на шрифта: A A A
Галина Куманова Господинова

Родена на 22.09.1975 г. в гр. Раднево. Несемейна.

Студент по специалността „Регионална икономика” -Тракийски университет.

Търговски супервайзор ф-ма БЕБЕЛАН ООД - гр. София

- Член на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

- Член на Постоянна комисия по социална политика.

Горещ телефон
за сигнали