инж. Динко Танев Михайлов

Размер на шрифта: A A A
инж. Динко Танев Михайлов

Роден в Стара Загора.

Завършил е специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ във ВСУ „Любен Каравелов“ – София.

От 2010 г. до момента работи като строителен инженер.

Общински съветник от ГЕРБ за мандат 2015 - 2019 г. и 2019 - 2023 г.

  • Член на Постоянната комисия по териториално, селищно развитие и транспорт
  • Член на Постоянната комисия по спорт и младежки дейности 

Декларации по ЗПК:

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали