Размер на шрифта: A A A
KPEМEНA ГEOPГИEВA MAНДAДЖИEВA

Бакалавър по „Стопанско управление“, със специализация „Бизнес комуникация“ във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“. Магистър по „Предприемачество и иновации“ от Тракийския университет.

Областен административен секретар на ПП ГЕРБ.  

Общински съветник от ПП ГЕРБ, мандат 2015-2019 г.

Декларации по ЗПУКИ:

Декларация по чл. 12, т. 1 Декларация по чл. 12, т. 2

Горещ телефон
за сигнали