Мариус Иванов Кирков

Размер на шрифта: A A A
Мариус Иванов Кирков

Роден на 14.02.1956 г. в гр. Пловдив  Женен, с двама сина и три внука.
Лекар - специалист по неврохирургия.
Съдебно-медицински експерт Окръжен съд Стара Загора.
МЦ ”Света Ана -2
Остео Център ЕАД – България  - Експлантационен   хирург  координатор.
Член  на Постоянната комисия по земеделие, гори, екология и развитие на селата.
Член на Постоянната комисия по здравеопазване.

Декларации по ЗПУКИ:

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали