Николай Стефанов Диков

Размер на шрифта: A A A
Николай Стефанов Диков

Роден в гр. Стара Загора. Магистър е по „Публична администрация” от Техническия университет в София.

Два мандата, 2011-2015 г. и 2015-2019 г., е общински съветник и ръководител на групата на ПП ГЕРБ в Общинския съвет. Организационен секретар на ПП ГЕРБ – Стара Загора. Член на НИС на Младежи ГЕРБ.

Председател е на Съвета на директорите на „Мини Марица – изток“ ЕАД.

Неколкократен национален шампион по автомобилен спорт в Националния планински шампионат.

Декларации по ЗПУКИ:

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали