Петър Иванов Желязков

Размер на шрифта: A A A
Петър Иванов Желязков

Роден на 20.07.1960 в гр. Тополовград.

През 1979 завършва английска езикова гимназия в Пловдив. Две години служи в школа запасни офицери в Плевен, където получава офицерско звание. През 1986 завършва история в СУ“Климент Охридски“. Има и магистърска степен – английска филология. Бил е учител по история в ЕСПУ „Хр.Ботев“ - с. Опан. От 1991 година е в частния бизнес. Издател на вестник „7 дни Стара Загора“. По-късно е сред главните издатели на алманаха „1000 причини да се гордеем, че сме българи“. Понастоящем е главен рекламен експерт в КОТА ДИЗАЙН – ЕООД.

Декларации по ЗПУКИ:

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали