д-р Тунджай Рамадан Йозтюрк

Размер на шрифта: A A A
д-р Тунджай Рамадан Йозтюрк

Роден на 04.12.1978 г. в гр. Пловдив. Семеен с едно дете.

Завършил е Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора. Има специализация по “Офталмология” и “Здравен мениджмънт” в СУ.

От 2010 г. работи като специалист по Очни болести в гр. Стара Загора и гр. Казанлък.

2013-2014 г. е замeстник-областен управител на Област Стара Загора.

2015 - 2019 г. Общински съветник от ДПС към Общински съвет - Стара Загора. Председател на постоянната комисия по здравеопазване

2019 - 2023 г. до м. април 2021 г. Общински съветник от ДПС към Общински съвет - Стара Загора. Зам. председател на постоянната комисия по здравеопазване 

Народен представител от ДПС в 46-о НС и 47-о НС на Република България.

2022 - 2023 Докторант към Катедрата по оториноларингология и офталмология на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора. Автор и съавтор на научни публикации в национални и международни списания. Владее английски и турски език.

Декларации по ЗПК:

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали