Владимир Юриев Радков

Размер на шрифта: A A A
Владимир Юриев Радков

Завършил специалност „Компютърни системи и технологии“, с образователно-квалификационна степен магистър - инженер във факултет по Компютърни системи и управление на Технически университет - София.

Притежава 15 годишен професионален опит/стаж като програмист и е мениджър в най-голямата софтуерна компания в Стара Загора. Активен участник в изграждането и развитието на IT общността в града.

Семеен с едно дете.

Член на Постоянната комисия по бюджет и финанси.

Декларации по ЗПК:

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали