Провеждане на жребий за продажба на дини и пъпеши на 13 юни 2018 г.

Заповед № 10-00-803 от 25.05.2018 г. Проложение № 1 - места за продажба на дини и пъпеши Приложение № 2 - комисии за провеждането на жребия Декларация по чл.13, ал. 2, т. 4  Декларация по чл.13, ал. 2, т.7   ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  МЕСТА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ТЪРГОВЦИ НА ДИНИ И…

Заповед № 19-25-6 от 16.05.2018 за промяна на Заповед № 19-13-26 от 13.03.2018 - план за регулация

       На основание чл. 62, ал. 2 от АПК, във връзка с чл. 135, ал.3 от ЗУТ,  със Заповед № 19-25-6/16.05.2018 г. се изменя Заповед № 19-13-26 от 13.03.2018г на Кмета на Община Стара Загора за изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Кирилово,…

Заповед № 19-13-57 от 14.05.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–57 от 14.05.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Казанка, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 742/17.06.1983 г., в частта му за…

Горещ телефон
за сигнали