Решение № 1958 от 29.11.2018 - изработване на проект за ПУП - изменение на План за регулация и План за застрояване за новообразуваните урегулирани поземлени имоти

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с  чл.17, ал.1, чл. 124а, ал. 2 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, Общински съвет Стара Загора дава предварително съгласие и разрешава община Стара Загора да възложи изработване на проект за ПУП – изменение на План за регулация за УПИ I…

Заповед № 19-13-18 от 15.01.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-18/ 15.01.2019г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Змейово, община Стара Загора, одобрен със Заповед № 1688 от 13.08.1993 г. на Кмета на Община Стара Загора,…

Заповед № 19-13-17 от 15.01.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-17/ 15.01.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на План за регулация на с. Братя Кунчеви, община Стара Загора, одобрен със Заповед № 643 от 22.04.2005г. на Кмета на Община Стара…

Заповед № 10-00-95 за провеждане на жребий за продажба на мартеници, цветя и "Валентинки" на 06 февруари 2019 г.

Заповед № 10-00-95  15/01/2019 , 14:38 Приложение № 1  15/01/2019 , 14:38 Приложение № 3  15/01/2019 , 14:38   Схеми за разполагане на маси за продажба в АБ Център        Схеми за разполагане на маси за продажба в АБ Изток          Схеми за разполагане на маси за продажба…

Заповед № 10-00-80 за заличаване на адресните регистрации по настоящ и постоянен адрес на лица, настанени в студентски общежития

Заповед № 10-00-80  11/01/2019 , 10:12 Приложение № 1 - Списък за заличаване на настоящи адреси на лица, настанени в студентски общежития Приложение № 2 - Списък за заличаване на постоянни адреси на лица, настанени в студентски общежития

Заповед № 19-13-13 от 09.01.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и  Заповед № 19–13–13 от 09.01.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Остра могила, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 2220/29.09.1995 г. на Кмета на…

Заповед № 19-13-12 от 09.01.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-12 от 09.01.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект на План за регулация за ПИ с идентификатор 46417.50.26, местност „Аръшов трап“ по КККР на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, като същият се…

Горещ телефон
за сигнали