Заповед № 19-13-58 от 26.05.2020 - комплексен проект за инвестиционна инициатива

На основание чл. 150, ал. 1 и чл.135, ал.3 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ, заявление вх. № 19-06-106 от 21.04.2020 г., с решение по т. 1.11 от протокол № 13 от 23.04.2020 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „ЗАРА…

Заповед № 19-13-57 от 20.05.2020 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–57 от 20.05.2020 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Самуилово, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 2397 / 22.04.1991 г. на…

Заповед № 19-13-56 от 19.05.2020 - изменение на План за регулация и План за застрояване

ЗАПОВЕД  № 19-13-56 от 19.05.2020 год. На основание чл.124а, ал.2 и ал.5, чл.135, ал.3, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, във връзка със заявление вх. № 19-06-84 от 01.04.2020 г., с решение по т. 1.1 от протокол № 12 от 09.04.2020 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно,…

Заповед № 19-13-55 от 19.05.2020 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-55 от 19.05.2020 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1867 / 20.12.2002 г. на Кмета на…

Горещ телефон
за сигнали