Обявления на Общински съвет


ДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА“

ОБЯВЛЕНИЕ Временната комисия към Общински съвет Стара Загора , избрана с Решение № 2232 от Протокол № 49/26.01.2023г., след проведено заседание на 24 февруари 2023г., разгледа постъпилите документи за участие в конкурса за заемане на длъжността „Обществен посредник на територията на община Стара Загора“ и допуска до интервю следните кандидати,…

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА“

ОБЯВЛЕНИЕ   Общински съвет Стара Загора, в изпълнение на свое Решение № 2232 от Протокол № 49/26.01.2023г. и на основание чл. 6 и 7 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Стара Загора, приет с Решение № 302 от 27.11.2008, изм. с Решение №…

ВТОРИ ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ И ДЕЙНОСТИ ПО АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ НА СЕМЕЙСТВА, ДВОЙКИ ВЪВ ФАКТИЧЕСКО СЪЖИТЕЛСТВО И ЖЕНИ БЕЗ ПАРТНЬОР, С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, ЖИВУЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ЗА 2022 ГОДИНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА О Б Я В Л Е Н И Е За прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства, двойки във фактическо съжителство и жени без партньор, с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Стара Загора за 2022 година…

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО УЧАСТИЕ КАНДИДАТИ В ПРОЦЕДУРАТА ПО ИЗБОР НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА ЗА МАНДАТ 2023 – 2027

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО УЧАСТИЕ КАНДИДАТИ В ПРОЦЕДУРАТА ПО ИЗБОР НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА ЗА МАНДАТ 2023 – 2027 1. Иванка Стефанова Иванова Автобиография  Мотивационно писмо  Документ за извършена проверка по реда на ЗДРДОПБГДСРСБНА   2. Мария Желязкова Иванова   Автобиография   Мотивационно писмо  Документ…

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО УЧАСТИЕ КАНДИДАТИ В ПРОЦЕДУРАТА ПО ИЗБОР НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА ЗА МАНДАТ 2023 – 2027

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО УЧАСТИЕ КАНДИДАТИ В ПРОЦЕДУРАТА ПО ИЗБОР НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА ЗА МАНДАТ 2023 – 2027   1.Ивелина Тодорова Георгиева Автобиография  Мотивационно писмо    2. Слави Иванов Янулов Автобиография  Мотивационно писмо Документ за извършена проверка по реда на ЗДРДОПБГДСРСБНА   3.…

УДЪЛЖАВАНЕ ПРИЕМА НА ДОКУМЕНТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД - СТАРА ЗАГОРА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА О Б Я В Л Е Н И Е   1. На осн. чл. 68, ал. 1 от ЗСВ, с Решение № 1854/30.06.2022 г. Общински съвет Стара Загора откри процедура за определяне на 50 души - кандидати за съдебни заседатели, за Окръжен съд – Стара Загора…

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УДОСТОЯВАНЕ С ОТЛИЧИЕТО „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА“ ЗА 2022 ГОДИНА

До края на установения срок – 1 юли, са получени две предложения за удостояване със званието „Почетен гражданин на Стара Загора“ за 2022 година – за доц. Злати Златев. Инициатори на номинацията са: 1. Съюзът на българските художници и 2. Представителство на СБХ гр. Стара Загора, подкрепено от Инициативен комитет…

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД - СТАРА ЗАГОРА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 66 – чл. 75 от Закона за съдебната власт, Общински съвет Стара Загора 1. На осн. чл. 68, ал. 1 от ЗСВ, с Решение №…

Прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства, двойки във фактическо съжителство и жени без партньор, с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Стара Загора за 2022 година

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА О Б Я В Л Е Н И Е За прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства, двойки във фактическо съжителство и жени без партньор, с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Стара Загора за 2022 година…

Втори прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Стара Загора за 2021 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА   О Б Я В Л Е Н И Е   За прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция  на съпрузи и лица, живеещи на съпружески  начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Стара  Загора за 2021 година –…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали