Обявления на Общински съвет


ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ И ДЕЙНОСТИ ПО АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ НА СЕМЕЙСТВА, ДВОЙКИ ВЪВ ФАКТИЧЕСКО СЪЖИТЕЛСТВО И ЖЕНИ БЕЗ ПАРТНЬОР, С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, ЖИВУЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ЗА 2023 ГОДИНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА О Б Я В Л Е Н И Е За прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства, двойки във фактическо съжителство и жени без партньор, с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Стара Загора за 2023 година…

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО УЧАСТИЕ КАНДИДАТИ В ПРОЦЕДУРАТА ПО ИЗБОР НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА ЗА МАНДАТ 2024 – 2028 Г.

КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА МАНДАТ 2024-2028 ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ДОПУСНАТИ ДО ИЗСЛУШВАНЕ     1. Емил С. Мутафов Автобиография  Мотивационно писмо    2. Нели Д. Димитрова Автобиография  Мотивационно писмо    Документ по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА…

УДЪЛЖАВАНЕ ПРИЕМА НА ДОКУМЕНТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД - СТАРА ЗАГОРА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА О Б Я В Л Е Н И Е «На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 66 и сл. от Закона за съдебната власт, с решение №2582 от Протокол №56 от 29.06.2023 г. на Общински съвет Стара Загора: 1. Общински съвет Стара Загора открива процедура за…

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО УЧАСТИЕ КАНДИДАТИ В ПРОЦЕДУРАТА ПО ИЗБОР НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА ЗА МАНДАТ 2024 – 2028 Г.

  КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА МАНДАТ 2024-2028 ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ДОПУСНАТИ ДО ИЗСЛУШВАНЕ     1.Ваня Р. Дионисиева Автобиография  Мотивационно писмо  Документ по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА   2.Ирина Н. Колева Автобиография  Мотивационно писмо   …

УДЪЛЖАВАНЕ ПРИЕМА НА ДОКУМЕНТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД - СТАРА ЗАГОРА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА О Б Я В Л Е Н И Е «На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 66 и сл. от Закона за съдебната власт, с решение №2582 от Протокол №56 от 29.06.2023 г. на Общински съвет Стара Загора: 1. Общински съвет Стара Загора открива процедура за…

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УДОСТОЯВАНЕ С ОТЛИЧИЕТО „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА“ ЗА 2023 ГОДИНА

До края на установения срок – 1 юли, е постъпило едно предложение за удостояване със званието „Почетен гражданин на Стара Загора“ за 2023 година. Евгени Вълев Янчовски Отличието се присъжда с решение на Общински съвет, по процедурата, предвидена в Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора. Връчва се по време…

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД - СТАРА ЗАГОРА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА О Б Я В Л Е Н И Е «На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 66 и сл. от Закона за съдебната власт, с решение №2582 от Протокол №56 от 29.06.2023 г. на Общински съвет Стара Загора: 1. Общински съвет…

ДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА“

ОБЯВЛЕНИЕ Временната комисия към Общински съвет Стара Загора , избрана с Решение № 2232 от Протокол № 49/26.01.2023г., след проведено заседание на 24 февруари 2023г., разгледа постъпилите документи за участие в конкурса за заемане на длъжността „Обществен посредник на територията на община Стара Загора“ и допуска до интервю следните кандидати,…

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА“

ОБЯВЛЕНИЕ   Общински съвет Стара Загора, в изпълнение на свое Решение № 2232 от Протокол № 49/26.01.2023г. и на основание чл. 6 и 7 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Стара Загора, приет с Решение № 302 от 27.11.2008, изм. с Решение №…

ВТОРИ ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ И ДЕЙНОСТИ ПО АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ НА СЕМЕЙСТВА, ДВОЙКИ ВЪВ ФАКТИЧЕСКО СЪЖИТЕЛСТВО И ЖЕНИ БЕЗ ПАРТНЬОР, С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, ЖИВУЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ЗА 2022 ГОДИНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА О Б Я В Л Е Н И Е За прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства, двойки във фактическо съжителство и жени без партньор, с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Стара Загора за 2022 година…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали