КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ДОПУСНАТИ ДО ИЗСЛУШВАНЕ

Размер на шрифта: A A A

КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ДОПУСНАТИ ДО ИЗСЛУШВАНЕ

 

1. Ирина Н. Колева

2. Мариана Ц. Балабанова 

3. Магдалена Й. Н. – Пиркова

4. Мария П. Маринова

5. Красимира Д. Златева

6. Петя И. Александрова

7. Иванка К. Петкова

8. Радостина Д. К. – Димова

9. Иванка С. Иванова

10. Светла Г. Баракова

11. Магдалена Е. Янчева

12. Даниела А. Хопчева

13. Петя В. Димова

14. Красимира Б. Бобева

15. Венеана А. Х. – Симеонова

16. Мария М. Недкова

17. Кремена С. Николова

18. Галина Ж. Димитрова

19. Радостина П. Терзиева

20. Тенчо С. Руканов

21. Живка Г. Александрова

22.Ася Т. Христофорова

23.Марианна Т. Колева

24.Мария А. Минчева

25. Валерий М. Литов

26.Димитър М. Георгиев

27.Радостина П. Лазарова

28.Силвия Х. С. – Генова

29.Весела В. Марева

30.Маргарита Н. Н. – Стоянова

31.Пламен Г. Ганев

32.Иван Ж. Жеков

33.Биляна Д. Минчева

34.Донка Д. Калдамукова

35.Тотка М. Минева

36.Ивелина Ж. Петканска

37.Люба Г. Т. – Вълканова

38.Мария П. Казмукова

39.Мариела А. Тодорова

40.Анета П. Кънева

41.Веселинка К. Колева

42.Цветан Т. Цветков

43.Диана Д. Манева

44. Цветан И. Дончев

45. Николай С. Костов

46. Слави И. Янулов

47. Елица П. Петрова

48. Вилияна И. Малчева

49. Калина Д. Карагьозова

50. Богомила Н. Димова

51. Ваня В. Панова

52. Марияна К. Иванова

53. Мария Д. Златева

 

 

 

Горещ телефон
за сигнали