Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет Стара Загора съобщава, че по протест на Прокурор от Окръжна прокуратура Стара Загора против разпоредбите на чл. 26, ал. 1, т. 1, б. „а“ и т. 2 б. „б“ от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора е образувано адм. дело № 407/2018 г. по описа  на Административен съд – гр. Стара Загора.

Горещ телефон
за сигнали